WYBIERZ PROJEKT
Uczestnicy
Ideą projektu jest rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw obywatelskich w stosunku do otaczającego świata poprzez wzrost świadomości w zakresie zrozumienia wzajemnych powiązań między regionami na świecie oraz ich wpływ na życie jednostki, a przez to podejmowanie świadomych i aktywnych działań w swoim otoczeniu.
Punktem wyjścia jest wykształcenie animatorów edukacji globalnej: przekazanie im wiedzy i wyposażenie w narzędzia pozwalające na prowadzenie zajęć z edukacji globalnej służących podejmowaniu inicjatyw dla lokalnych społeczności

Uczestnikami projektu są następujące grupy:
o Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga prowadzące zajęcia dla dzieci i młodzieży:
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Chełmku
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Jarosławiu
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Kłodawie Gdańskiej
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Makowie Podhalańskim
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Oświęcimiu
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty
- Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Sosnowcu

o ok.180 dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 l, które znajdują się pod opieką lokalych stowarzyszeń Rodzin Kolpinga w 7 świetlicach zlokalizowanych na obszarach defaworyzowanych (tereny wsi, małych miast, tereny konfliktowe) w Jarosławiu, Oświęcimiu, Chełmku, Kłodawie
o 14 wolontariusze współpracujących ze Stowarzyszeniami Rodzina Kolpinga w zakresie prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży w świetlicach.
Aktualności
13.07.2015
Festiwal Edukacji Globalnej zakończony
22.06.2015
Wycieczka do Radia Kraków – relacja uczestniczki z Oświęcimia
17.06.2015
Akcja edukacyjno – informacyjna w świetlicy w Oświęcimiu
03.07.2014
„Lokalna świetlica globalna- edukacja dzieci i młodzieży”