WYBIERZ PROJEKT
O PROJEKCIE

Projekt służy kształtowaniu postaw obywatelskich wśród 180 dzieci i młodzieży ucząc ich odpowiedzialności za Jeden Świat poprzez zajęcia z edukacji globalnej prowadzone w 7 świetlicach na terenie małych miejscowości/wsi/dzielnic z województw: małopolskiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego) przez 14 wolontariuszy, którzy nabędą wiedzę i kompetencje na kursie animatora edukacji globalnej obejmującego 100 godzin dydaktycznych. Następnie nabywać będą umiejętności praktycznych poprzez wspólne prowadzenie wraz z trenerami warsztatów poglądowych, coaching ekspertów oraz własnych zajęć z edukacji globalnej. Przeprowadzone zajęcia w świetlicach obejmujące w sumie 900h oraz realizacja 7 akcji edukacyjno-informacyjnych wśród społeczności lokalnej umożliwią dzieciom wykorzystanie nabytej wiedzy. Wiedza dziennikarska pozwoli na przygotowanie ciekawych relacji z akcji do zaprezentowania na Festiwalu Edukacji Globalnej z udziałem najaktywniejszych uczestników. Dzięki współpracy z organizacjami partnerskimi z Ugandy i Meksyku rówieśnicy dowiedzą się o swoim życiu codziennym z przygotowanych przez siebie reportaży.
Kompetencje trenerów z Fundacji Kultury Chrześcijańskiej Znak prowadzących zajęcia w ramach zawartego partnerstwa projektowego pozwolą na wdrożenie wysokiej jakości kursu animatorów EG, a coaching i ewaluacja zajęć umożliwi wprowadzenie adekwatnego do potrzeb lokalnych programu edukacji globalnej w 7 świetlicach i jego późniejszą kontynuację.Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG

www.eeagrants.org
Aktualności
13.07.2015
Festiwal Edukacji Globalnej zakończony
22.06.2015
Wycieczka do Radia Kraków – relacja uczestniczki z Oświęcimia
17.06.2015
Akcja edukacyjno – informacyjna w świetlicy w Oświęcimiu
03.07.2014
„Lokalna świetlica globalna- edukacja dzieci i młodzieży”